Apelacja cywilna

Apelacja w sprawach cywilnych przysługuje od orzeczeń sądów I instancji. Powinna zostać wniesiona do sądu, który wydał orzeczenie w terminie dwóch tygodni. Głównym celem apelacji cywilnej jest ponowienie i uzupełnienie postępowania, które toczyło się przed sądem pierwszej instancji.
Nasi adwokaci sporządzają apelacje w sprawach cywilnych, między innymi z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, gospodarczego, spadkowego oraz innych szczególnych gałęzi prawa cywilnego.
W trosce o interesy naszych Klientów zapewniamy najwyższy standard oferowanych usług.
Nasi adwokaci, w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie oraz zdobytą wiedzę, gwarantują rzetelne i kompleksowe opracowanie apelacji cywilnej.

Apelacja karna

Apelacja karna przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji. Ma na celu kontrolę zasadności wydanego wyroku. Wnieść apelację mogą strony postępowania oraz podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Apelacja   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz